Épületek energiatanúsítványainak készítése

Vállalkozom különféle rendeltetésű épületek, lakások energiatanúsítványainak az elkészítésére. A vállalási terület Karcag és környéke.

Az energiatanúsítvány elkészítését a helyszíni szemlét követő 5-15. napon belül vállalom, mely a tanúsított ingatlan nagyságától, bonyolultságától függ.

Az energiatanúsítvány: Az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai tanúsítványa egy igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás), a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét jellemzi és a főbb műszaki paramétereit dokumentálja.

Elérhetőségem: 16-19-ig hétköznap és hétvégén: 30/337-1097; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyomtatás

Tanúsítás folyamata

Épületek Energia tanúsítványainak elkészítése

Vállalkozom különféle rendeltetésű épületek, lakások energia tanúsítványainak az elkészítésére. A vállalási terület Karcag és környéke.
Energia tanúsítvány elkészítését a helyszíni szemlét követő 5-15.napon belül vállalom, mely a tanúsított ingatlan nagyságától, bonyolultságától függ.  

A vállalkozási díjam függ:
  - a rendelkezésre álló adatoktól,
  - a jogszabályban előírtaktól,
  - a feladat bonyolultságától és idő igényétől
  - az ingatlan helyétől, stb.

Árajánlatomat e-mail-re vagy SMS-re küldött lakcím és terület adatok birtokában visszahívással hamarosan megadom az érdeklődőknek.  
Az energia tanúsítványok készítésére vonatkozó előírásokat a 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet rögzíti. Kötelező az épületek energia tanúsítványát elkészíttetni az új épületeknél az építtetőnek, a régi épületeknél és régi lakásoknál a tulajdonosnak, ha eladja vagy bérbe adja.

Az energia tanúsítvány az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai teljesítő képességét igazoló igazoló okirat. Kiállításához nincs szükség  hő kamerás vizsgálatra. A tanúsítást garantáltan elfogadott számítógépes programmal készítem el, fényképekkel kiegészítve.

Az energia tanúsítvány kiállítható az épület egészére is, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű, illetve egy rendszert alkot.

Meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek ( lakások) bérbeadásakor, illetve eladásakor nyilván az adott ingatlanra vonatkozó tanúsítvány érdekli a megrendelőt.
Amennyiben az épület már rendelkezik tanúsítvánnyal az épület egészére vonatkozó energia tanúsítvány alkalmas az önálló bérlemény energia tanúsítására. Az egyes lakások energia tanúsítványa eltérhet az épületre kiállított tanúsítványban foglaltaktól, például ha a lakásban egyedi felújítás történt.

Elérhetőségem:
16-19-ig hétköznap és hétvégén: 30/337-1097
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

További fontos tudnivalók:
Az energia tanúsítvány: Az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai tanúsítványa egy igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás), a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét jellemzi és a főbb műszaki paramétereit dokumentálja.
Az energia tanúsítvány  célja a tájékoztatás, az ingatlanok árának alakítása és a felújításra való ösztönzés.


TÁRSASHÁZAK ILLETVE LAKÁSOK TANÚSÍTÁSA

Ha több lakás van egy épületben, akkor fel¬merül a kérdés, hogy ezeket csak egyszerre vagy akár külön-külön is lehet-e tanúsítani.
 
A jogszabály szerint a tanúsítványt épületre kell kiállítani, de elvégezhető a tanúsítás akár egy lakásra is, de a szakértőnek ilyenkor is az egész épület adataiból kell kiindulnia, majd a lakás egyéni adottságait figyelembe véve korrigálja a számítást, és sorolja be az ingatlant. A korrekciónál figyelembe veszi például a lakás tájolását, azt, hogy mekkora a hűlő (azaz nem a szomszédos fűtött lakással érintkező) felülete, történt-e már korábban valamilyen korszerűsítés stb. eső költségek jóval alacsonyabbak lesznek.
 
Tehát a jogszabály szerint az egész házra készített, összesített tanúsítvány érvényes az egyes lakások eladásakor, bérbeadásakor.
 
Többlakásos társasházban célszerű a tulajdonosoknak összefogni és az épületre megrendelni az energia tanúsítványt.
   - a tanúsítvány általában 10 évig érvényes, illetve
     - a jogszabályi követelmény megváltozásáig, A követelmény érték  2015. 01. 01-től változik legközelebb, ami érvényes lesz 2019-ig, miután ismét szigorodnak az
       épületburok hő átbocsátási követelményei ( 7/2006.TNM rendelet).  


Az épület / lakás / önálló rendeltetési egység energetikai tanúsításának jellemző lépései:

1.) Árajánlat kérés ( SMS, vagy mail  üzenetben cím és épület terület, határidő, stb.)
2.) Megrendelés ( mail-on, vagy telefonon)
3.) Helyszíni szemle a  megrendelési szerződés aláírása után a felméréssel illetve a megrendelő részéről adott információk, tervek  alapján megtörténik
      - Az épület geometriai adatainak meghatározása, majd az épületszerkezetek       azonosítása,
      - Az épületgépészeti rendszerek azonosítása.

Ezek után történhet meg az energetikai számítás az irodában, az eredmények megfogalmazása, a tanúsítvány elkészítése, melyek pár napot vesznek igénybe. átadásig.

A tanúsítvány átadása a Megrendelőnek, illetve a díj kifizetése

A tanúsítvány elektronikus alapon elküldése a Tudásközpont központi  adatbázisába, saját példány archiválása.

Kötelező az ingatlan energetikai minőség tanúsítványát beszerezni:

A 176/2008 kr. rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon átruházása vagy bérbeadása tárgyában  készült szerződésnek tartalmaznia kell:
    - annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni, illetve
    - a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.
 
Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll.
Nem kell tanúsítványt készíttetni: a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén; ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
továbbá: az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre; az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; a hitéleti rendeltetésű épületre; a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre; a mezőgazdasági rendeltetésű épületre; ipari technológiából származó hőt használó ipari épületre; a műhely rendeltetésű épületre; sátorszerkezetek esetében.

Az Energia tanúsítvány díja.

Az ingatlanok energia tanúsítványának a díját jogszabály írja elő, ez a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet. E szerint az energia tanúsítvány elkészítésért, a tanúsító tevékenysége elvégzéséért az energia tanúsítvány elkészítésére fordított idő alapján díjazásra jogosult. Így:

  - A tanúsítás ÓRA díja 5.500.-Ft , ami 2 órát vesz igénybe  új épületnél a tervező által elvégzett épület energetikai számítások alapján kiállított tanúsítvány esetén!!!
 
A Tanúsítás díja:
  - Egyéb, ( hiányzó, vagy  energetikai számítást nélkülöző dokumentum) esetében a   szükséges idő a 11.000 Ft-os alapdíj felett :
  - helyszíni felmérés lézeres mérőkészülékkel, vázlatrajz készítése, fényképezés + 1 óra
  - adatfeldolgozás, előszámítások elvégzése, alátámasztó dokumentáció készítése  + 1 óra
    - digitális felmérési síkrajz és 3 D látvány  készítése  ( a vevőnek lehet fontos) a hitelintézet által elfogadott formában +1 óra, mely nem kötelező a tanúsításhoz.
    - elszámolható még az utazással eltöltött idő, melynek óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át; továbbá jármű használati költség.
        - Dokumentációs költség ( fénymásolás, nyomtatás) + 10 százalék
        - Sürgősségi felár 2-3 napra 50 %

Az energia tanúsítvány elkészítéséhez szükséges szakértői munka díjazását esetileg határozom meg! Több lakás egyidejű megrendelése esetén egyedi kedvezményt adok.

Átlag díjak társasházi lakások esetében (Karcagon): (nem szükséges helyszínre kimenni) ha rendelkezésre áll teljes megvalósulási terve, alaprajza továbbá az alapító okirat és a lakást magában foglaló épület szintenkénti alaprajzai (pl.: alapító okirat mellékletét képező M=1:100 léptékű felmérési tervek) 15.000-25.000,- Ft, ha nem állnak rendelkezésre a lakás megvalósulási tervei, alaprajzai, az épületre vonatkozóan a szintenkénti alaprajzok, a helyszínen kell felmérni és számítást végezni 20.000-30.000,- Ft között.
100 négyzetméter felett az árat szorzóval állapítom meg.

Az árak tájékoztató jellegűek, a díjaktól való egyedi eltérés indokolt esetben az egyeztetéskor lehetséges a szerződés aláírása előtt. A szerződés tartalmazza a tulajdonos által adott információkat, ingatlan adatokat is.

2015 évben minden ingatlan eladásban érdekelt fél számára érdemes elvégeztetni a vizsgálatot, hiszen az 4 évig biztosan érvényes lesz. Ez alatt az ingatlan piac feltételezésem szerint felélénkül és sikeres értékesítések, bérbeadások történnek.