Épületek energiatanúsítványainak készítése

Vállalkozom különféle rendeltetésű épületek, lakások energiatanúsítványainak az elkészítésére. A vállalási terület Karcag és környéke.

Az energiatanúsítvány elkészítését a helyszíni szemlét követő 5-15. napon belül vállalom, mely a tanúsított ingatlan nagyságától, bonyolultságától függ.

Az energiatanúsítvány: Az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai tanúsítványa egy igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek (pl.: lakás), a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét jellemzi és a főbb műszaki paramétereit dokumentálja.

Elérhetőségem: 16-19-ig hétköznap és hétvégén: 30/321-6324; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyomtatás

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője  Andrási Zoltán egyéni vállalkozó.

Andrási Zoltán egyéni vállalkozó ezúton tájékoztatja a www.andenerg.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 1.   Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Andrási Zoltán egyéni vállalkozó kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat Andrási Zoltán egyéni vállalkozó nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére Andrási Zoltán egyéni vállalkozó a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

 2.   Andrási Zoltán egyéni vállalkozó az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. Andrási Zoltán egyéni vállalkozó  ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

 3.   Adatkezelési gyakorlata kialakítása során Andrási Zoltán egyéni vállalkozó  figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

 4.   A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Andrási Zoltán egyéni vállalkozó abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Andrási Zoltán egyéni vállalkozó ennek megfelelően kizárólag az alábbi cél érdekében kezeli:

a.) ÉPÜLET ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS KÉSZÍTÉSE;

Andrási Zoltán egyéni vállalkozó a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik szervezetek részére adja át, illetve továbbítja:

ORSZÁGOS ÉPÍTÉSÜGYI NYÍLVÁNTARTÁS E-TANÚSÍTÁS

LECHNER TUDÁSKÖZPONT

 a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

Andrási Zoltán egyéni vállalkozó haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

 5.   A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Andrási Zoltán egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, Andrási Zoltán egyéni vállalkozó hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. Andrási Zoltán egyéni vállalkozó a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

 6.   Andrási Zoltán egyéni vállalkozó minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Andrási Zoltán egyéni vállalkozó a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

 7.   A weboldalon található, más (nem Andrási Zoltán egyéni vállalkozó által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért Andrási Zoltán egyéni vállalkozó felelősséget nem vállal.

 8.   Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért Andrási Zoltán egyéni vállalkozó felelősséget nem vállal.

 9.    A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

ANDRSÁI ZOLTÁN egyéni vállalkozó

Cím: 5300 Karcag, Kántor Sándor utca 17. 1. emelet 3.

Telefon:36-30-321-6324

                 Az Adatkezelési Tájékoztatót letöltheti PDF formátumban is, a bal oldali ikonra kattintva.